Kamis, 27 Oktober 2011

REMIDI UTS LAN TUGASE, smp2sby

Sing remidi UTS wulangan Basa Jawa lan tugase .
Kelas IX A nomer absen : 8, 19,31 .
Kelas IX B nomer absen : 29, 34.
Kelas IX C nomer absen : 1, 3, 29
Kelas IX D nomer absen : 21, 27, 30, 37, 38
Kelas IX E nomer absen :4, 5, 10, 15, 18, 22, 23, 25, 26.
Kelas IX F nomer absen :1, 6, 12, 15,16,17,29,30.
Kelas IX G nomer absen : 1,7.
Kelas IX H nomer absen : 5, 8, 18,24, 31.
Tugase : Nulis warta upacara dina Sumpah Pemuda 28 Oktober 2011, ing lapangan SMPN 2 Surabaya.
Ditulis ing kertas folio, dikumpulne paling telat dina Senin tanggal 31 Oktober 2011.

Senin, 17 Oktober 2011

glagepan banyu pdam surabaya

Tanggal 13 Oktober 2011 nyku sida nekani undangane PDAM Surabaya, isine undangan nyekseni tera angka langganan . Wah ya duwe pengarep-arep bakal normal maneh anggonku mbayar langganan banyu mau lan bakal oleh kalonggaran kanggo nyicil, ngono batinku.Sore aku teka saka nyambut gawe, langsung dilapori bab asile nekani undangan PDAM, iki sing dicritakake .
PDAM : wis bu ya, wis ditera ,saiki ibu menyang loket sebelah kana lo bu....”. .Nyku mara marang sing dituduhke , pranyata loket pembayaran. Bareng diwenehi kwitansi, kaget amarga totale 600.000 rupiah luwih, lan iya setengah kaget amarga wingi wis disetujoni yen dicicil. lan diwenehi kwitansi sing nuduhake kliwat saka 600.000 rupiyah . Nyku bantah “ lo wingi rak wis dirinci yen dicicil ta,mung wae saiki aku ora nggawa rinciane piye ta iki, antarane pegawai siji lan sijine kok ora padha “ ngono nyku ngeyel wiwit emosi.
PDAM “ sik ya, amarga ibu durung mbayar mula dipedot “
Nyku “ Kasep pak, pancen wis dipedhot lan banyu ya ora mili, nanging wingi wis ngetokke biaya Rp 16.500, kanggo mbukak banyu . Pegawai sisji lan sijine kok beda panemu “.
PDAM meneng nggoleki bukti lan ya ketemu, banjur sesorah, yen anggota kulawarga ana 5, lan enteke banyu mung samono rata-rata sawulan 60.000 rupiah iku kurang, mulane mbendol mburi. Nyku sing dasare wis bosen bola-bali menyang PDAM , emosi ora bisa dicandhet, omonge : “Kok ana istilah mbendol buri ki piye, wong saben wulan dikontrol, kleru kok saben wulan pak, tanggaku sing akehe anggota kulawarga sepuluh kliwat. Iku mung entek ben wulane ora luwih saka 60.000 rupiah, pantes ra yen aku mung 5 anggota kulawarga sawulan 350.000 rupiah. Pak aku manggon wis meh telung tahun, ayo sampean print pira rata-rata sawulan, lan kapan aku lapor. PDAM mangsuli “ iya nanging ibu olehe lapor telat mula banjur digawekke kwitansi”.
Nyku mangsulu : Lo kok lapor telat ki piye ? Wis aku dak crita disik. Wulan Juni 2011 aku lapor amarga entek akeh. Aku dierih-erih/dirayu supaya mbayar, lan ditanggung wulan ngarep wis normal ora sah kuwatir, aku manut kanthi abot dak bayar padha karo kwitansi Rp,337.890 ( telung atus telung puluh pitu ewu wolung atus sangang puluh rupiah), wulan Juli Rp.59.890,- iku wae meterane diawur supaya aku ora nesu, wulan Agustus Rp.352.490,-, aku iya wis lapor lan petugas mung ndeleng thok ora nemokake penyebabe, mula aku ora gelem mbayar, wulan candhake September 2011 sing kudu dak bayar Rp, 251.790, aku iya emoh mbayar lan ya wis lapor menyang PDAM . dak deleng total sing kudu dakbayar kalebu denda Rp,604.280,- intine saben wulan lan entek akeh aku iya wis lapor tetep ora ana tindakan lan ya ora digoleki penyebabe,lagi wulan katelu September 2011 konangan yen pipane bocor.......Pancen bener pak entek samono tanggungane pelanggan ,,,,,, nanging yen ana kebocoran pipa PDAM arep dibebanke mutlak pelanggan , apa bener?.Kesel pak angger mrene pitakone iku-iku wae ,sing lapore terlambat , sing meterane salah,sing ika.....sing...... wong pipane bocor sing nanggung kok konsumen kabeh ....biyen telung tahun kepungkur ya entek akeh, mbayar akeh ....... lan meterane diganti.......dinolke maneh....... bareng wingi ditliti lan arep diganti meteran anyar tibake meteran gawean tahun 95 ,iku wae aku mbayar 100 ewu, wingi ganti meteran maneh , meteran diunggahe tenaga lan pirantine aku cucul dhuwit 200. 000 rupiah, tenagane 150.000 lan tuku peralatan baut lan puteran 50.000 rupiah .
PDAM :” Bu nanging sampean tetep mbayar iki sistem “
Nyku : “Sistem salah kok diteruske, wong penyebabe durung ketemu kok dikon mbayar “.
Otot-ototan mlaku terus lan kaya sing badhe sadurunge, nyku kudu tetep mbayar, suk kapan lan nyicile pira aku wis ora sambung, krungu crita mau sirahku kliyeng-kliyeng ngelu nganti olehku curhat iki ukarane morat- marit dasar ora konsentrasi akeh sing dak pikir, apa maneh diwenehi cathetan nyku sing kudu dak bayar total ana 604.250 rupiah ditambah kurang luwih 517.500 rupiah , totale RP. 1.121.780 ,-( satu juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) wis kalebu denda, biyuh ....iku mung banyu...... telung wulan, kudu mbayar sak juta sayuta luwih..........walah nyu ....... banyu . Yen ngene aku kepengin nglaporke nyang Yayasan Yembaga Konsumen Indonesia ( YLKI) utawa pihak YLKI kira-kira bisa maos apa ora ya ?.Arsip kirim layang menyang PDAM Surabaya atas nama nyku , balesan, sarta dokumen sawetara liyane isih dak simpen, embuh yen ilang diguwang putuku......embuh kono ........( curhat daktulis nganggo basa jawa).

Senin, 10 Oktober 2011

Materi uts semester 1 th 11-12,smp2 sby, remidi lan tugase

a.Materi UTS bab 2 lan bab 3
b.UH 1 sing remidi yaiku :
Kelas IX A nomer absen : 3,5, 8, 12, 14, 22, 28,33, 35, 36.
Kelas IX B nomer absen :22, 27.
Kelas IX C nomer absen : 8, 31.
Kelas IX D nomer absen :5, 13,17,30, 36, 37.
Kelas IX E nomer absen :1, 3, 8, 12,13,15,18,23, 26,30, 31,33, 36,37.
Kelas IX F nomer absen :3, 6,7,10,12,30.
Kelas IX G nomer absen :1,2,5,7, 8,10,11,13.15, 18,20,22,23,25,32,37.
Kelas IX H nomer absen :5, 8, 21, 23, 25, 28, 33.

.

Tugas pilihen salah siji : 1.nembang macapat Pucung kanthi teks :
murid iku,wajib bekti lan mituhu,
pituturing dwija,
sabarang reh ngati-ati
tatakrama empan papan katindakna.
2.maca geguritan , geguritane golek dhewe
3.golek crita cekak banjur dilempelne / dilem ing buku cathetan.

Minggu, 02 Oktober 2011

Kelompok kelas


KELOMPOK KELAS IX SPENDABAYA TAHUN 2011 – 2012 , WULANGAN BASA JAWA ,KELAS IX A - IX J.
Kelompok I nomer absen : 1, 2, 7, 8, 9,10,15, 16, 17, 18 .
Kelompok II nomer absen : 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 19, 20 .
Kelompok III nomer absen :21, 22, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37 .
Kelompok IV nomer absen :23, 24,25, 26, 31, 32, 33, 34, 38 .
Tugas kelompok : golek naskah pidato saka para tokoh nasional / riwayat tokoh nasional dijarwakake nganggo basa Jawa banjur dilem / ditempelke ing buku kelompok kaca 5 (lima ).
Dikumpulke minggu ngarep, tanggal 10 – 14 Oktober 2011..
Sea Turtle - Finding Nemo Squirt Swimming