Senin, 24 Juni 2013

Pak TaniCiptaan : Yon Koeswoyo
Vokal : Moery – Koes Plus

Ayem tentrem ing desane, pak tani…
Urip rukun bebarengan
Mbangun desa sak kancane, pak tani…
Nyambut gawe tanpa pamrih
Wayah esuk…, wis padha nggiring sapine
Rame-rame…, nggarap sawah lan kebonne
reff :
Wayah esuk…, wis padha nggiring sapine
Rame-rame…, nggarap sawah lan kebon-ne
Pancen luhur bebudene, pak tani…
Keno kanggo patuladhan
Nyambut urip sak anane, pak tani…
Jujur tindak lan lakune
Wayah esuk…, wis padha nggiring sapine
Rane-rame…, nggarap sawah lan kebon-ne
Pancen luhur bebudene, pak tani…
Kena kanggo patuladhan
Nyambut urip sak anane, pak tani…
Jujur tindak lan lakune
Nyambut urip sak anane, pak tani…
Jujur tindak lan lakune 


menawi badhe midhangetaken lagu Koesplus, kula aturi klik wonten mriki

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Sea Turtle - Finding Nemo Squirt Swimming